Velkommen til ATB-Nett AS!

ATB-Nett AS er eid av energiverk/bredbåndselskap i Agder, Telemark og Buskerud.

Selskapet ble etablert i 2009 og har i hovedsak 2 fokusområder:

  • Felles innkjøp av tjenester på vegne av Medlemmene.
  • Felles kontakt-, forhandlings- og leveringspunkt for tjenesteleverandører som ønsker leveranser innenfor ATBs dekningsområde.

Medlemmene har i fellesskap bygget et internt redundant nett basert på CWDM-teknologi som dekker hele området. I tillegg har ATB-Nett gjennom Partner-samarbeid tilgang til et DWDM-nett som dekker det meste av det sentrale Østlandet og som i 2015 utvides mot Trondheim og Bergen.

 

Det er enkelt å gjøre forretninger med ATB-Nett!

  • Kundene slipper arbeidskrevende og  uoversiktlige forhandlingsprosesser med hver enkelt netteier - ATB-nett opptrer på vegne av alle.
  • ATB-nett gir enhetlige priser over hele området og inngår forpliktende leveranseavtaler på vegne av alle nettselskapene i regionen.

 

Samband basert på fiber garanterer for den kapasiteten og stabiliteten du som kunde forventer.

Vår dokumenterte oppetid på alle ledd i kjeden, fra stamnetttrafikk til de ytterste lokale aksessene, muliggjøres gjennom drift og overvåkning fra et felles driftsenter (NOC) og lokale ressurser står i beredskap i en eventuell feilsituasjon.

 

 

ATB-Nett  - din lokale og regionale sambandsleverandør!